חישוב ימים ל-161

 


 

חזור לנושא ראשי

תאריך 1		יום 	

		חודש 	

		שנה 	  (ב-4 ספרות)


תאריך 2		יום 	

		חודש 	

		שנה 	  (ב-4 ספרות)

   ימים  (לחלק ג'  בטופס 161 - תקופת העבודה בימים):  

 

   חישוב שנים וחלקי שנים (חלוקת ימי העבודה ב-365):   

 

   חישוב כולל התייחסות לשנים בהן 29 ימים בפברואר:   


 


  שלח דואר  אל [email protected] בצירוף שאלות או
  הערות אודות אתר אינטרנט זה. טל': 054-3101000
  זכויות יוצרים © 2018 עפר קנטור - יועץ חשבות שכר
  תנאי השימוש באתר     עודכן לאחרונה  ב-12/03/18

לשכת רואי חשבון בישראל

דוא"ל לעפר קנטור